Sida 1

 

Båtbyggaren

Kungslena Finsnickeri

El-båt, bästa alternativet för en njutbar sjötur? Eller varför inte ångbåt? Tysta, vackra och exklusiva! Se bildarkivet.

 

Vår specialitet är små el-drivna båtar och ångbåtar

Our speciality is small electric boats and steamers

Våres spesialitet er små el-båter och dampbåter

Unsere spezialität sind klaine el-booten und dampfbooten

 

 

Båtbyggaren

Kungslena Finsnickeri

 

El-båt, det bästa alternativet till en riktigt njutbar sjötur? Eller kanske en ångbåt? Mycket olika driftformer men båda behagligt tysta, vackra och ytterst pålitliga.

 

Våra specialiteter är små el-drivna och ångdrivna båtar i klassisk stil.

Our speciality is small Electric driven boats and small steamers

Våres spesialitet er små el-båter och små dampbåter

 

Båten säljs i valfri färdigställandegrad. Allt från tomt, obearbetat, skrov till fullt färdig båt med ångmaskin eller el-motor. Att göra mycket av arbetet själv är OK om har de tekniska och praktiska förutsättningarna och sänker totala kostnaden men ofta är det fördelaktigt att få grundarbetet gjort för att undvika en alltför krävande egen arbetsinsats och en lång tid till sjösättningen. Vare sig du bara är allmänt intresserad eller mer seriöst så gör gärna ett besök i vår verkstad och se ett pågående bygge.

Copyright © All Rights Reserved

     Elbåten Elina I

Välkommen till

Kungslena Finsnickeri

Ångslupen Qviding på Göta Kanal

 

 

Vill du göra jobbet själv? Välj obehandlat skrov eller ett skrov med valfri komplettering.

 

 

Ett litet företag med lång erfarenhet av båtbygge. Det gäller såväl trä/epoxi som plastskrov med inredning av trä. Verksamheten är specialiserad på mindre elbåtar och ångslupar.

Våra större elbåtar beskrivs i samband med bilderna.

 

Qviding är en ångslup med genuina linjer från 1880-talets ångbåtar. Den första byggdes av furu i listkravell och sjösattes 1992. Den var försedd med en encylindrig B2 ångmaskin vilket blivit det normala därefter. 

Båten produceras i ett samarbete mellan Kungslena Finsnickeri och B2 Ånga. I Kungslena görs allt träarbete.