Ett litet företag med lång erfarenhet av båtbygge. Det gäller såväl trä/epoxi som plastskrov med inredning av trä. Verksamheten är specialiserad på mindre elbåtar och ångslupar.

Våra större elbåtar beskrivs i samband med bilderna.

 

Qviding är en ångslup med genuina linjer från 1880-talets ångbåtar. Den första byggdes av furu i listkravell och sjösattes 1992. Den var försedd med en encylindrig B2 ångmaskin vilket blivit det normala därefter.

Båten produceras i ett samarbete mellan Kungslena Finsnickeri och B2 Ånga. I Kungslena görs allt träarbete.

Copyright © All Rights Reserved

 .