2kungslena.eu

 

Båtbyggaren

Kungslena Finsnickeri

El-båt, bästa alternativet för en njutbar sjötur? Eller varför inte ångbåt? Tysta, vackra och exklusiva! Se bildarkivet.

 

Vår specialitet är små el-drivna båtar och ångbåtar

Our speciality is small electric boats and steamers

Våres spesialitet er små el-båter och dampbåter

Unsere spezialität sind klaine el-booten und dampfbooten

 

 

Båten säljs i valfri färdigställandegrad. Allt från tomt, obearbetat, skrov till fullt färdig båt med ångmaskin eller el-motor. Att göra mycket av arbetet själv är OK om har de tekniska och praktiska förutsättningarna och sänker totala kostnaden men ofta är det fördelaktigt att få grundarbetet gjort för att undvika en alltför krävande egen arbetsinsats och en lång tid till sjösättningen. Vare sig du bara är allmänt intresserad eller mer seriöst så gör gärna ett besök i vår verkstad och se ett pågående bygge.

Välkommen till

Kungslena Finsnickeri

 

 

Ett litet företag med lång erfarenhet av båtbygge. Det gäller såväl trä/epoxi som plastskrov med inredning av trä. Verksamheten är specialiserad på mindre elbåtar och ångslupar.

Våra större elbåtar beskrivs i samband med bilderna.

 

Qviding är en ångslup med genuina linjer från 1880-talets ångbåtar. Den första byggdes av furu i listkravell och sjösattes 1992. Den var försedd med en encylindrig B2 ångmaskin vilket blivit det vanligaste därefter men nu har el-alternativet fått ökat intresse. 

Båten produceras i ett samarbete mellan Kungslena Finsnickeri och B2 Ånga. I Kungslena görs allt träarbete.

Välkommen till Kungslena Finsnickeri

Ångslupen Qviding på Göta Kanal

 

 

Vill du göra jobbet själv? Välj obehandlat skrov eller ett skrov med valfri komplettering.

     Elbåten Elina I

Båten säljs i valfri färdigställandegrad. Allt från ett tomt, obearbetat, skrov till fullt färdig båt med elmotor eller ångmaskin. Klar att sjösätta. Att göra en egen arbetsinsats är helt OK om man har de tekniska och praktiska förutsättningarna och därmed kan spara en del av kostnaden. Dock är det oftast fördelaktigt att få grundarbetet gjort för att därmed undvika en alltför lång och krävande egen arbetsinsats.

Vare sig du bara är allmänt intresserad eller mer seriöst söker en ny båt så gör gärna ett besök i vår verkstad och låt dig inspireras!

Copyright © All Rights Reserved